Līzings

Līzinga līgumi un viss, kas ar to saistīts, var tikt noformēti uz vietas. Atbilstoši nepieciešamībai ir iespējams izvēlēties starp operatīvo, finanšu līzings vai  pilna servisa līzings.

Vispārīgie noteikumi

 • Pirmā iemaksa - sākot no 10%
 • Līzinga termiņš no 6 līdz 72 mēnešiem (atsevišķos gadījumos līzinga termiņš var būt līdz 84 mēnešiem).
 • Komisija par līguma noformēšanu - 1% no automašīnas vērtības (parasti 180 EUR)
 • Atlikusī vērtība atkarībā no automašīnas veida pēc vienošanās ar līzinga kompāniju.
 • Līzingā var iegādāties transportlīdzekļus ne vecākus par 14 gadiem
 • Transportlīdzeklis jāapdrošina apdrošināšanas sabiedrībā, ko apstiprinājusi līzinga kompānija.

Nepieciešamie dokumenti transportlīdzekļa iegādei

Fiziskām personām:

 • līzinga pieteikums;
 • iesniedzēja personu apliecinošs dokuments;
 • iesniedzēja bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem.

Juridiskām personām:

 • līzinga pieteikums;
 • juridiskās personas pārstāvja - iesniedzēja personu apliecinošs dokuments (nepieciešamības gadījumā - pilnvara);
 • finanšu pārskats: bilance par esošo gadu un peļņas un zaudējumu aprēķins (par pēdējiem 3 mēnešiem).

Līzinga veidi

 • Finanšu līzings

Finanšu līzings - līgums, atbilstoši kuram, klients apmaksā pilnu līzinga objekta summu, veicot maksājumus saskaņā ar attiecīgu grafiku, pēc kā transportlīdzeklis nonāk viņa īpašumā. Iespējams arī noslēgt finanšu līzinga līgumu ar atlikušo vērtību. Šādā gadījumā samazinās ikmēneša maksājuma summa uz palielinātas pēdējās iemaksas rēķina. Finanšu līzings būs piemērots situācijā, ja automašīnu vēlaties iegādāties savā īpašumā.

 • Operatīvais līzings

Operatīvais līzings - līgums, saskaņā ar kuru, klients veic ikmēneša maksājumus noteiktā laika periodā. Līzinga periodam beidzoties, klients var izvēlēties kādu no šādām iespējām:

 1. izpirkt automašīnu līzinga perioda beigās;
 2. atgriezt automašīnu mums vai pārdevējam;
 3. pagarināt līzinga līgumu, paredzot atlikušās vērtības izmaksu noteiktā laika periodā atbilstoši grafikam.

Operatīvais līzings būs piemērots, ja neplānojat kļūt par šīs automašīnas īpašnieku pēc līzinga perioda beigām.

Informācijai

Pievienotās vērtības nodoklis

Izvēloties noslēdzamā līguma veidu, jāņem vērā, vai automašīnas vērtībā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Ja automašīnas vērtībā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, izvēli vajadzētu izdarīt starp finanšu un operatīvo līzingu. Tomēr, ja automašīnas vērtībā pievienotās vērtības nodoklis nav iekļauts, lietderīgāk būtu izvēlēties nomaksas līgumu. Tā kā fiziskām personām līguma nosacījumi ir vienādi, privātpersonām nav būtiskas atšķirības, kura veida līgumu izvēlēties. Savukārt juridiskajām personām jāņem vērā fakts, ka, noslēdzot finanšu līgumu, būs jānomaksā pievienotās vērtības nodoklis no visas automašīnas vērtības.

Kas jāņem vērā izvēloties līzingu?

Finanšu līzinga līgums tiek pārtraukts pēc pēdējā saskaņā ar grafiku veiktā maksājuma, pēc kā automašīna nonāk jūsu īpašumā.

Operatīvā līzinga līgums tiek pārtraukts, kad jūs esat pilnībā apmaksājis atlikušo automašīnas vērtību, tostarp pievienotās vērtības nodokli, vai kad automašīna ir atgriezta pārdevējam. Pēc vienošanās ar līzinga kompāniju, atlikušo vērtību var apmaksāt arī ilgākā laika periodā, noslēdzot jaunu līzinga līgumu. Parasti lēmums, kuru no trīs variantiem jūs vēlaties izmantot, jāpieņem 1 mēnesi pirms līguma beigām.

Transportlīdzeklis uzreiz uz līzinga kompāniju

Jūs varat saņemt apstiprinātu līzingu automašīnas iegādei, kamēr transportlīdzeklis vēl ir Eiropā.

Lai saņemtu līzinga piedāvājumu:

 • autorizējieties Carweb.lv mājaslapā;

 • izvēlieties transportlīdzekli, kuru vēlaties iegādāties līzingā;

 • bankas saņems klienta un transportlīdzekļa datus un sniegs klientam atbildi par iespējamo finansējumu.